Bồ-tát Quán Âm đứng bên tay nào của Phật A Di Đà?

TayphuongTamthanh

GN – HỎI: Tại sao tượng Bồ-tát Quán Âm, có nơi tôn trí bên tay trái và có nơi lại tôn trí bên tay phải của Phật A Di Đà, vậy cách nào đúng?
(VĂN SƠN, sonsao…@gmail.com)

Bộ tượng Tây phương Tam Thánh
ĐÁP: Bạn Văn Sơn thân mến!
Quy chuẩn của bộ tượng Tây phương Tam Thánh gồm: tượng Phật A Di Đà đứng ở giữa, tượng Bồ-tát Ðại Thế Chí cầm cành hoa sen màu xanh (tượng trưng cho trí tuệ) đứng bên tay phải Phật A Di Ðà, tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy (tượng trưng cho từ bi) đứng bên tay trái Phật A Di Đà.
Chúc các bạn tinh tấn!
Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Bồ-tát Quán Âm đứng bên tay nào của Phật A Di Đà?
ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ NINH BÌNH
ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ HOA CƯƠNG NINH BÌNH