Cách xử lý bàn thờ Thổ địa & Thần tài

bantho

GN – HỎI: Lúc trước vì chưa tin hiểu Phật sâu sắc nên tôi có thờ Thần tài và Thổ địa. Giờ biết được Chánh pháp nên tôi chỉ nguyện thờ Phật. Vậy tôi phải xử lý bàn thờ Thổ địa và Thần tài thế nào? Tôi có thể đem tượng gửi vào chùa, còn bàn thờ đặt tượng Phật vào thờ và lễ bái được không?

(HỒNG NGỌC, d…hngoc@gmail.com)

Không thờ Thần tài và Thổ địa nữa là phù hợp với chánh kiến và chánh tín – Ảnh minh họa

ĐÁP: Bạn Hồng Ngọc thân mến!

Người Phật tử chánh tín chỉ tin Tam bảo (Phật-Pháp-Tăng) và tin vào chính mình. Tin chính mình là tin hiểu sâu sắc về nhân quả, nghiệp báo, tội phước đều xuất phát từ nơi mình, do mình tạo ra. Không ai có thể ban phúc hay giáng họa cho mình, ngoại trừ chính mình nên việc bạn không thờ Thần tài và Thổ địa nữa là phù hợp với chánh kiến và chánh tín.

Trong tinh thần tôn trọng, trước bạn cần nhang đèn, khấn vái và thỉnh nguyện chư vị lên chùa. Sau đó mang tượng Thần tài và Thổ địa lên chùa gửi (nếu liên hệ trước với chùa lại càng hay). Hiện nay, hầu hết các chùa đều hoan hỷ tiếp nhận các tranh tượng cũ hay các tranh tượng mà Phật tử không thờ nữa. Còn bàn thờ Thần tài và Thổ địa, nếu nhà bạn đã có bàn thờ Phật rồi thì có thể tùy duyên đem hóa (đốt hoặc bỏ) hay cho người khác.

Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Cách xử lý bàn thờ Thổ địa & Thần tài
ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ NINH BÌNH
ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ HOA CƯƠNG NINH BÌNH