lưu ý khi bốc mộ

Những lưu ý khi bốc Mộ và đặt Mộ đá hoa cương cải táng

Mau Mo da cong giao da vang Van Go tu nhien

LĂNG MỘ ĐÁ HOA CƯƠNG CHIA SẺ: Bốc mộ, cải táng, sang cát, thay áo là phong tục từ lâu đời với quan niệm là làm cho thân thể người đã khuất được sạch. Bốc mộ – cải táng có lẽ do không nỡ để cho thân xác người thân thuộc bị ngâm lâu trong […]

GỌI ĐIỆN LĂNG MỘ ĐÁ HOA CƯƠNG NINH BÌNH
Xây Lăng Mộ đá hoa cương/ Mộ đá hoa cương đẹp!