mộ phần

Mộ đá hoa cương – Thế nào là Nhất Mộ Nhị Trạch?

Lăng Mộ đá hoa cương Công giáo đẹp

Thế nào là Nhất Mộ Nhị Trạch ? Lẽ ra phải nói Nhất Phúc, Nhị Trạch. Do vì chữ Phúc ý nghĩa trừu tượng (Phúc là Quả để cấu tạo nên Quả là Nhân – Duyên), chữ Trạch ý nghĩa cụ thể, nên gọi Phúc thành Mộ. Mộ hàm nghĩa Phúc Đức là vậy. Câu […]

GỌI ĐIỆN LĂNG MỘ ĐÁ HOA CƯƠNG NINH BÌNH
Xây Lăng Mộ đá hoa cương/ Mộ đá hoa cương đẹp!