Muốn hồi hướng công đức phải làm sao?

taophuoc

GN – HỎI: Tôi đã mất mẹ, chỉ còn cha đang ở quê. Tôi muốn hồi hướng công đức phước báo cho cha mẹ đều được lợi lạc, âm siêu dương thái thì phải làm sao?
(PHÁP HƯNG, phaphung…@gmail.com)

Muốn hồi hướng phước trước tiên phải tạo phước

ĐÁP:
Bạn Pháp Hưng thân mến!
Muốn hồi hướng công đức phước báo cho người thân, trước hết phải dốc lòng tạo ra phước đức. Sau khi bạn làm được một việc phước, một điều lành thực sự nào đó, thì ngay lúc ấy, bạn có thể hồi hướng công đức, sẻ chia phước báo ấy đến với mọi người. Hàng ngày, mỗi giờ phút trôi qua của cuộc sống chúng ta có vô số cơ hội để làm phước. Có điều, do không hiểu biết hay không để ý nên chúng ta hay bỏ qua nhiều cơ hội làm phước khiến cho công đức phước báo không dồi dào, lớn mạnh.

Có mười hạnh lành căn bản mà người đệ tử Phật cần thực hành để phát sinh phước báo đủ đầy. Đó là: 1- Bố thí, 2- Giữ giới, 3- Hành thiền, 4- Cung kính, 5- Giúp người trong việc thiện, 6- Hồi hướng – chia phước, 7- Hoan hỷ với phước của người khác hồi hướng, 8- Thuyết pháp, 9- Nghe pháp, 10- Chánh kiến. Ngoài mười hạnh lành căn bản này, bạn có thể tác phước thêm bằng lễ bái, tụng niệm, phóng sinh, sống hiếu thảo, nuôi dưỡng lòng từ bi hỷ xả v.v…, sau đó hồi hướng phước đức ấy cho cha và mẹ, chắc chắn cha mẹ sẽ tùy duyên mà nhận được sự chia phước từ bạn.
Riêng với người cha già còn sinh tiền, ngoài việc hồi hướng công đức phước báo cho cha, bạn cần nỗ lực phát huy hiếu tâm, hiếu dưỡng, hiếu kính và hiếu thuận đối với cha của mình.

Chúc các bạn tinh tấn!
TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Muốn hồi hướng công đức phải làm sao?
ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ NINH BÌNH
ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ HOA CƯƠNG NINH BÌNH