Phát nguyện ăn chay mà không trọn bây giờ phải làm sao?

ANHMINHHOA202

GN – HỎI: Vì người thân bị bệnh nặng nên ngoài việc chạy chữa, tôi đã phát nguyện trước Tam bảo rằng sẽ ăn chay một tháng để hồi hướng phước đức mong cho người thân bớt bệnh. Trải qua một thời gian, hiện vì nhiều nhân duyên khác nhau tôi biết mình chưa đủ duyên để thực hành trọn vẹn lời nguyện. Xin hỏi, tôi phải làm sao để không mắc tội?
(HOÀNG THIÊN, hoangthien12…@gmail.com)

Khi cảm thấy bản thân không thể làm trọn vẹn lời nguyện,
bạn cần đối trước Tam bảo thành tâm lễ bái, thiết tha sám hối…
ĐÁP: Bạn Hoàng Thiên thân mến!
Bạn đã phát nguyện trước Tam bảo sẽ ăn chay trường nguyên một tháng để hồi hướng phước đức cho người thân đang lâm trọng bệnh. Đây là một trong nhiều cách tạo ra phước đức để hồi hướng mà người Phật tử vẫn hay làm.
Khi cảm thấy bản thân không thể làm trọn vẹn lời nguyện, bạn cần đối trước Tam bảo thành tâm lễ bái, thiết tha sám hối, xin được dừng lại (nếu xin tạm dừng thì sẽ thực hiện vào lúc khác) lời phát nguyện. Sau khi Tam bảo đã chứng minh thì lời nguyện của bạn được xả, bạn có thể ăn uống và sinh hoạt theo cách bình thường.

Điều quan trọng là, còn nhiều cách tạo phước khác (ngoài việc ăn chay) để hồi hướng cho người thân, như: giữ giới, tu tập, lễ bái, tụng niệm, bố thí, cúng dường, phóng sinh, hoan hỷ, hiếu thuận, chăm sóc… Thiết nghĩ nếu không ăn chay được thì bạn có thể thực hành các hạnh lành này để hồi hướng phước báo cho người thân.

Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Phát nguyện ăn chay mà không trọn bây giờ phải làm sao?
ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ NINH BÌNH
ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ HOA CƯƠNG NINH BÌNH