Sám hối tội trộm kinh

samhoi

Lăng mộ đẹp – HỎI: Tôi năm nay 20 tuổi, yêu thích Phật pháp từ lúc nhỏ. Lúc trước, do tuổi trẻ bồng bột, một lần vì thích đọc kinh quá nên tôi đã lén trộm kinh ở chùa đem về đọc. Giờ này khi tôi được nghe giảng, nhận ra mình đã tạo tội trộm cắp vật thường trụ, tội không thể cứu. Kể từ khi biết được tội lỗi đã khiến thân tâm tôi không còn an ổn. Tôi luôn hối hận về tội đã làm, không biết cách nào để sám hối bởi tôi biết tội trộm của thường trụ không cứu được. Tôi phải làm sao để sám hối hết tội đây? Hiện tôi thật sự chán nản vì tội lỗi đã mắc. Kính mong quý Báo chia sẻ và chỉ cách sám hối về tội này.

(VĂN VINH, vanvinhkang@gmail.com)

Tội của bạn là tội sám hối được, không phải tội không thể cứu như bạn đã nghĩ

ĐÁP:

Bạn Văn Vinh thân mến!

Bạn không xin mà lén lấy kinh sách ở chùa thì thật không nên. Tuy nhiên, đó là lỗi lầm do tuổi thơ bồng bột trẻ dại gây ra. Tội này xét theo nhiều phương diện, hoàn toàn có thể sám hối để diệt trừ.

Bạn nên hiểu chính xác hơn về vật thường trụ. Khái lược, vật thường trụ là những vật dành cho chúng Tăng thọ dụng trong chùa viện. Vật thường trụ là của thập phương dâng cúng Tăng bảo nên công đức rất lớn. Ai chiếm dụng vật của chúng Tăng dùng riêng ắt mắc đại tội.

Kinh sách tuy là tài vật của chùa mà không phải là vật riêng của chúng Tăng, mọi người đến chùa đều có thể tụng đọc; cũng có thể mượn, xin, tặng kinh sách cho Phật tử mang về nhà nghiên cứu, học tập, thọ trì. Xét kỹ, bạn chỉ phạm tội trộm cắp của chùa nói chung chứ không phạm tội trộm cắp vật thường trụ, vật của chúng Tăng.

Vì thế, bạn chỉ cần lên chùa tác bạch phát lồ sám hối với một vị Tăng (Ni) về việc lỡ dại ngày xưa rồi thành tâm sám hối, nguyện không tái phạm. Kế bạn cần thọ trì lễ sám theo nghi quỹ Hồng danh, Thủy sám… Sau một thời gian sám hối, bạn thấy thân tâm thanh thản, nhẹ nhàng là được. Sau hết, bạn nên phát tâm ấn tống kinh sách để chuộc lỗi cũng như để vun bồi phước đức.

Bạn không nên chán nản, bi quan về lỗi lầm của mình. Tội của bạn là tội sám hối được, không phải tội không thể cứu như bạn đã nghĩ, có thể phục thiện dễ dàng nếu bạn quyết tâm sửa đổi. Vấn đề còn lại là nỗ lực sám hối của chính bạn.

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Sám hối tội trộm kinh
ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ NINH BÌNH
ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ HOA CƯƠNG NINH BÌNH