Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

atuvan

Lăng mộ đẹp – HỎI: Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi, chú Dược Sư. Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng. Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? Nếu trì tụng nhiều loại kinh chú như vậy có phạm lỗi gì không?

(TRẦN ANH, htk21dhkt@yahoo.com)

Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú…

ĐÁP:

Bạn Trần Anh thân mến!

Những người trì chú lâu ngày, tâm khá thuần thục thì trong khi đi đứng nằm ngồi họ đều có thể trì niệm được. Tuy nhiên, với những việc cần chú ý (như đi đường) thì phải tập trung, bấy giờ việc trì niệm là thứ yếu, chỉ hành theo quán tính mà thôi.

Người tu nào cũng vậy, ngoài các thời công phu chính khóa, họ đều hành trì Pháp trong mọi lúc mọi nơi. Vì thế cách tu của bạn không có gì phạm bất kính nên cứ an tâm hành trì.

Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú, nên bạn tụng kinh và trì chú như vậy là bình thường.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

GỌI ĐIỆN LĂNG MỘ ĐÁ HOA CƯƠNG NINH BÌNH
Xây Lăng Mộ đá hoa cương/ Mộ đá hoa cương đẹp!